В областта на застрахователното право

В практиката си сме представлявали интересите на големи имена в застраховането като „ДЗИ – Общо застраховане” АД и ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД в над 100 съдебни производства.

Адвокатско дружество „Трончев” предлага консултиране и процесуално представителство по дела, касаещи следните видове застраховки:

• Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;
• Професионални отговорности;
• Застраховка „Автокаско”;
• Застраховка на риска от финансови загуби;
• Застроховка „Трудова злополука”;
• Отговорност на превозвача;
• Застраховка „Живот” на кредитополучатели;
• Застраховка на реколта в земеделието;
• Застраховка „Пожар и природни бедствия”.