Каква е спецификата на иска за обявяване на разпоредителна сделка за недействителна спрямо банката-кредитор (чл. 135 ЗЗД), когато е извършена в период на плащания от солидарен длъжник на вноските по договора за банков кредит?

1. Каква е спецификата на иска за обявяване на разпоредителна сделка за недействителна спрямо банката-кредитор (чл. 135 ЗЗД), когато е извършена в период на плащания от солидарен длъжник на вноските по договора за банков кредит?2. Кога следва да е възникнало и до кога следва да съществува регресното вземане на солидарния длъжник, извършвал плащанията, към другия солидарен длъжник?3. Може ли да се приеме, че действията на съдлъжника по


11.09.2019 / от tronchev.com

Новият сайт tronchev.com е вече онлайн!

В новия ни сайт ще намерите по-подробна информация за нас и нашата практика, както и новини, и тълкувателни решения на закони и подзаконови актове. Поместени са и някои наши публикации и интервюта в пресата.


11.09.2019 / от tronchev.com