Изпълнително производство

Специализираният ни екип има богат опит в областта на гражданския процес и изпълнителното производство.

Нашите услуги включват:

• събиране на вземания по съдебни и извънсъдебни изпълнителни основания,
• снабдяване с изпълнителни листове, на основание извлечение от банкова сметка и други допустими от законодателството документи.
• процесуално представителство в хода на изпълнителното производство
• изпълнение върху банкови сметки, движимо и недвижимо имущество на длъжника, всички необходими действия от страна на взискателя
• защита на длъжника в производството, посредством всички предвидени в закона правни възможности