Янчо Tрончев
Адвокат, управляващ съдружник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

y.tronchev@tronchev.com

Иван Трончев
Адвокат, управляващ съдружник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

i.tronchev@tronchev.com

Юлия Трончева
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Бистра Миловански
Адвокат

Ню Йорк, САЩ

001.212.444.8084

BMilovansky@yahoo.com

Антон Бората
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Емилия Керезова
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

emiliya.kerezova@gmail.com

Елица Дикова
Адвокатски сътрудник

02/421 96 11

02/421 96 12

elica.dikova@yahoo.com

Благой Гинев
Адвокатски сътрудник

02/421 96 11

02/421 96 12

b.ginev@tronchev.com

Анна Ангелова
Адвокатски сътрудник

+35924219611

+35924249612

anniie1698@gmail.com