В областта на процесуалното представителство

Държавните такси, времетраенето на гражданските и търговските дела и ред други причини принуждават фирмите и гражданите да правят опити за избягването им по пътя на преговорите или арбитража. Нашата кантора е изградила политика, която се опитва да следва тези тенденции и да задоволи исканията на клиентите си. Преди да препоръчаме водене на съдебен процес, ние се опитваме чрез преговори да постигнем взаимоизгоден резултат между страните. Едва след този винаги оправдан опит, се започва подготовка за съдебно разрешаване на възникналия спор. Опитът ни позволява да претендираме за доказано качество на нашите услуги в областта на гражданския процес и административния процес. Опитът на нашите специалисти води до прецизност на съдебно-счетоводните експертизи, които са в основата на всеки съдебен процес с имуществен характер.
Процесуалното представителство, осъществявано от съдружниците в адвокатското дружество, а също така и от адвокатите, които работят в него, не се изчерпва единствено със защитата на интересите на нашите клиенти пред съдилищата на Република България. Екипът на дружеството има богат опит в представителството на своите клиенти пред най-авторитетните Арбитражни институции в България.

Нашите услуги включват:

• Съвети, водене на преговори и изготвяне на извънсъдебни споразумения.
• Медиация
• Подготовка и водене на арбитражни дела пред АС на БТПП, пред АС на БСК, международен арбитраж.
• Подготовка и водене на съдебни дела в областта на търговското, банковото, застрахователното, авторското, вещното, гражданското, административното, наследственото и дела с международен елемент.
• Изготвяне на необходимите документи за снабдяване със Заповед за изпълнение на парично задължение и на Изпълнителен лист по реда на Заповедното производство по ГПК.