ЗА НАС
За периода 2008г.- 2019г., Адвокатското дружество се утвърди като едно от водещите на територията на град София, които предоставят услуги в сферата на банковото, финансовото, търговското, данъчното право, съчетани с икономически и счетоводни консултации.

Адвокатското дружество е основано през 1997 г, първоначално като правно-икономическа кантора, а впоследствие от 2008 г.- като обединение на юристи, специализиращи в областта на банковото и търговското право и изпълнителното производство. Идеята за основаването на кантората бе да се обединят правните теоретични с практическите знания и опит с цел да се осигури пълно и качествено правно обслужване на клиентите ни.

За периода 2008г.- 2019г., Адвокатското дружество се утвърди като едно от водещите на територията на град София, които предоставят услуги в сферата на банковото, финансовото, търговското, данъчното право, съчетани с икономически и счетоводни консултации. Дружеството има богат опит в областта на гражданско-процесуалното право, административно процесуалното право и изпълнителния процес.

Стараем се да организираме дейността си по начин, който да позволява на клиентите ни по всяко време да имат достъп до избраните от тях адвокати. Въз основа на натрупаната дългогодишна експертиза, ние можем да вземаме бързи решения в области като търговско и банково право, счетоводно законодателство, данъчно и осигурително право, наказателно право и процес, граждански и административен процес. Гордеем се с възможностите си да предоставим на нашите клиенти най-добрите управленски решения, почерпени от опита ни с различни чуждестранни фирми и клиенти, доказали своята ефективност и в България.

След повече от десет годишна усилена дейност, в различни области на българското и европейско право, ние с удоволствие осъзнаваме факта, че нашите клиенти вече ни приемат като доверени партньори, които разрешават възникващите въпроси, като предотвратяват превръщането на тези въпроси в скъпоструващи проблеми. Целта ни е винаги да действаме като част от управленския екип на клиента и заедно да работим за разрешаване на първостепенните му задачи.

Адвокатско дружество "Трончев"