В областта на хазартната дейност

Адвокатското дружество има възможност да предостави консултации и подготовка на документи за издаване на лицензи за организиране на всички видове хазартни игри, осигуряване на игрално оборудване и представителство пред Държавната комисия по хазарта.