Международни финансови и търговски операции

Нашето адвокатско дружество притежава богат опит в подготовката и осъществяването на финансови и външнотърговски операции, както и в обезпечаването на пълен обем от правно обслужване на чуждестранни юридически лица и/или клонове на такива, регистрирани на територията на Р. България. Ние можем да ви посъветваме как да направите изгодни инвестиции в чужбина или да намерим подходящият партньор, с цел изграждане на съвместно дружество в Р. България или зад граница или с цел сключване на договор за търговско представителство.
Наш клиент и към момента е „ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ” - клон България.

Нашите услуги включват:

• Съвети при оформяне на сделки с чужди дружества.
• Помощ при получаване на необходимите разрешения от съответните държавни органи при извършване на международни валутни операции или търговски сделки с чужбина.
• Оказване на съдействие в намирането и преговори с евентуални ваши партньори в чужбина.
• Анализи на съответното законодателство.
• Изготвяне на необходимите документи на съответните езици за партньорство, за представителство и др. и изграждане на съвместни фирми.