В областта на трудовото право

Дружеството ни разполага с подготвени адвокати и необходимата юридическа експертиза в областта на трудовите правоотношения, като е в състояние както да ви предостави консултации във връзка с въпроси по прилагане на Кодекса на труда и другите нормативни актове по трудовото законодателство, така и да ви представлява пред съда по трудовоправни спорове.