От 01 януари 2013 г. влиза в сила Закон за публично-частното партньорство


12.12.2012 / от tronchev.com

От 01 януари 2013 г. влиза в сила Закон за публично-частното партньорство