в-к Стандарт, Антония Кюмюрджиева

Адв. Янчо Трончев за в-к Стандарт, "Събирачите излизат два пъти по-скъпо"


17.11.2010 / от tronchev.com

- Адвокат Трончев, имате ли информация за лизингови компании, които събират дълговете чрез външни фирми или т. нар. силови събирачи?
- Правната ни кантора обслужва две лизингови компании, които си събират вземанията, без да наемат такива фирми. Но явно има по-големи компании, които имат просрочени задължения и са принудени да наемат хора, които да ги събират.

- Каква е правната форма за събиране на дълговете?
- Както и при кредитите, и при мобилните оператори, законът позволява три възможности за това. Лизинговата компания може да наеме фирма, която е с опит по събиране на дългове и работи от името и за сметка на самата лизингова компания. На базата на договор и съответно легализиране чрез пълномощие на тази компания, събирач на дълговете, тя започва да действа от нейно име. Това е напълно законно нещо, стига да не се злоупотребява с дадените права и правомощия. Човекът, на когото ще му извиват ръцете да плаща, обаче трябва да плати на лизинговата компания, а не на събирача на дългове.

- А ако се стигне до съд?
- Ако се стигне до съд, права по съдебното дело има лизинговата компания. Когато тя има парични вземания на по-голяма стойност, може да продаде дълга на друга компания, която има готовност да го купи. Особеното е, че втората компания, която е купила вземанията, почва да събира от свое име и за своя сметка. Друг особен момент е, че законът предвижда предишният кредитор да уведоми лизингополучателя и да каже - сега ще плащаш не на мен, а на друга компания. Третият вариант за събиране на дълговете е лизингодателите да наемат правни кантори, които да образуват дела и да съдят длъжниците.

- Какво става с автомобила на недобросъвестния длъжник?
- В договора може да е предвидено, че ако лизингополучателят забави една-две-три вноски, собственикът му има право да прибере автомобила. Някои длъжници не искат да върнат доброволно автомобила. Това налага лизинговите компании да наемат фирми, за да си приберат колите. Лизингодателят трябва да работи само на база договор. И длъжникът също. Ако имам задължения да върна автомобила, пък не го връщам, аз правя самоуправство, защото не го връщам. Това е наказуемо. Ако пък ти дойдеш, биеш ми два шута и ми вземеш колата, това също е самоуправство и подлежи на санкции.

в-к Стандарт, 17 Ноември 2010
„Събирачите излизат два пъти по-скъпо”, Антония Кюмюрджиева