в-к 24 часа, София Терзийска

Адв. Янчо Трончев за в-к "24 часа", "Вземат пари за 100% "Каско", а плащат 80%"


17.08.2011 / от tronchev.com

Юристи: В договора да пише как пада цената

Трябва да се промени начинът, по който се формира обезщетението при тотална щета, за да не бъдат подвеждани хората, смята адвокат Георги Вълков. Той предлага в полицата при сключването да се записва действителната стойност на колата за всеки от 12-те месеца, през която важи. Клиентът ще знае на база на каква сума ще се изчисли обезщетението. Сега не било ясно как точно се прави обезценката. Според юриста това няма да намали премията.
Може да се договори механизъм как ще се прави обезценката на автомобила при сключването на полицата, смята и адвокат Янчо Трончев. Така щяла да е ясна базата за размера на овехтяването. Този механизъм щял да наподобява изискването, което банките вече спазват - да направят публичен начина за формиране на лихвите.
Вълков е на мнение, че трябва да има по-голяма прозрачност и как се прави експертната оценка за увредените и здравите части. Според Трончев трябва да има критерии. Той смята още, че има проблем, защото едни и същи вещи лица работят и по съдебни дела и се използват от банки и застрахователи, а оценяват в полза на този, който ги е наел. Въпросът с премиите също не бил уреден справедливо. Сега всяка година собственикът плаща солидна сума за "Каско", особено ако колата е скъпа, но няма щети 2-3 г. Ако на четвъртата година се случи инцидент, ще получи обезщетение като останалите. Въпреки това адвокатът е на мнение, че и дружествата често са ощетени от хора, които мамят.

в-к 24 часа, 17 Август 2011
"Вземат пари за 100% "Каско", а плащат 80%", София Терзийска