Българско Национално Радио (БНР)

Адв. Трончев за БНР, "Не са необходими законодателни промени, за да се атакуват цесии"


24.11.2014 / от tronchev.com

Не може да се приеме текст, който да отменя априори всички цесии със задна дата, защото цесията е действителна. Това заяви в предаването "Нещо повече" адвокат Янчо Трончев. Той посочи, че цесиите са регламентирани в Закон за задълженията и договорите от 1950-а година, който не е променян до днешна дата. Цесията е нормална правна сделка, но нейните последици законът и сега предвижда да бъдат в определени хипотези отменяни, подчерта адвокатът и обясни:

Когато се приема един закон, с който се цели да се даде обратна сила – не е добре нито за обществото, нито за законодателя, защото по принцип това е изключение от законодателния процес. Според Закона за нормативните актове нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба. Принципът е, че промените в законите действат занапред. /…/ Дори не е необходима тази законодателна промяна от гледна точка да се решат проблемите за въпросните цесии или прихващания, които се осъществяват или са се осъществявали в процедурата до момента. В закона в момента има определени текстове, където ако има извършени такива цесии, има взети операции по тях, законодателят е предвидил, че те могат да бъдат атакувани пред съд и съдът да отмени със съдебен акт примерно извършени прихващания на цесии от кредитополучатели, на цесии на вложители и т.н. Тук се говори за всяка цесия по отделно.

Трончев коментира още:

Според Закона за кредитните институции, когато актът на Централната банка не е влязъл в сила, съдът спира производството по несъстоятелност. Има се предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност, където текстът е почти императивен. Т.е. Софийският градски съд (СГС), който е компетентен да се произнася по делото за несъстоятелност, е длъжен да се съобрази с това дали административният акт, т.е. актът на БНБ, с който е отнет лиценза, е влязъл в сила или същият не е влязъл в сила. Ако не е влязъл в сила предвид на обстоятелство, че е обжалван примерно пред ВАС, тогава СГС е длъжен да спре производството. Предполагам това е било съображението на решаващия състав да се произнесе по този начин.

Трончев добави, че производството във ВАС се разглежда по реда на административно-процесуалния кодекс: Това производство започва с разглеждане на жалби. Той се произнася по законосъобразността на акта на БНБ. Тази жалба сега започва да се разглежда на първа инстанция. Съдът трябва да се произнесе в обозрим срок – дали ще е 1 година или по-малко, зависи от казуса. След това има втора инстанция.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Интервю на Емилия Антова с Янчо Трончев
24 ноември 2014
Българско Национално Радио (БНР)