В областта на търговското право

Структурата, която избирате за вашата фирма има важно значение за развитието и операциите, които ще може да извършва, данъчните задължения вътрешно фирмените отношения със съдружниците и други въпроси. Ние ще ви помогнем да подберете оптималния вариант за учредяване на фирма по българското законодателство, нейните структури, клонове, партньорство, вид / ЕТ, ООД, АД, ЕАД, КДА/. Ще ви осигуряваме необходимата правна и икономическа информация за разрешаване на въпросите, които ежедневно възникват в една икономическа структура.
Ще се постараем да получите ясна представа как да структурирате бизнеса си така, че да отговаряте на всички изисквания на действащото законодателство и на изискванията на търговските банки и други институции. При необходимост ще помогнем за изграждането на първоначалната документация във вашата фирма и ще продължим да ви съветваме за промените в нормативната уредба или по проблеми свързани с развитието на вашата фирма.

Нашите услуги включват:

• Съвети по регистрацията и структурирането на фирмите и изпълнението на взетите решения
• Съвети по отношение вътрешното устройство и документооборота във и извън фирмата и изготвяне на необходимата документация.
• Съвети по отношение променящото се законодателство
• Съвети и изготвяне на договори свързани с вашите бизнес отношения
• Консултации и водене на счетоводството в вашата фирма.
• Представителство пред държавни, данъчни, митнически и други органи.
• Преговори за сключване на договори за концесия или издаване на лицензи.
• Защита на вашата търговска марка и др.