Янчо Tрончев
Адвокат, управляващ съдружник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

y.tronchev@tronchev.com

Петьо Петков
Адвокат, управляващ съдружник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

p.petkov@tronchev.com

Юлия Трончева
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Иван Трончев
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

i.tronchev@tronchev.com

Антон Бората
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Тодор Стойков
Счетоводител

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Ани Ловечева
Технически сътрудник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

a.lovecheva@tronchev.com

Благой Гинев
Технически сътрудник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Йоана Митова
Юрисконсулт

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

y.mitova@tronchev.com