Янчо Tрончев
Адвокат, управляващ съдружник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

y.tronchev@tronchev.com

Иван Трончев
Адвокат, управляващ съдружник

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

i.tronchev@tronchev.com

Юлия Трончева
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Бистра Миловански
Адвокат

Ню Йорк, САЩ

001.212.444.8084

BMilovansky@yahoo.com

Антон Бората
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

office@tronchev.com

Йоана Митова
Адвокат

+359 02 421 96 11

+359 02 421 96 12

y.mitova@tronchev.com

Елица Дикова
Адвокатски сътрудник

02/421 96 11

02/421 96 12

elica.dikova@yahoo.com

Благой Гинев
Адвокатски сътрудник

02/421 96 11

02/421 96 12

b.ginev@tronchev.com